حوزه عمران اجتماعی
حوزه عمران اجتماعی
حوزه مسکن و شهرک سازی
حوزه مسکن و شهرک سازی
حوزه مسکن معسرین
حوزه مسکن معسرین
معرفی موسسه

معرفی، ماموریت ها، فعالیت ها

موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج در تاریخ 1372/04/23 تحت شماره 7563 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با نام اولیه موسسه تامین مسکن بسیجیان به ثبت رسیده است. این موسسه تابعه بنیاد تعاون بسیج بوده و با هدف ساخت مسکن برای بسیجیان سراسر کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر نیز با ابلاغ ماموریت های جدید و گسترده خود مشغول خدمت رسانی می باشد.

آشنایی با موسسه


داشبورد مدیریتی موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج برای دریافت جدیدترین اخبار و مطالب سامانه تایید نمایید.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها